EU-fonden

Vi har fått EU-stöd
Tack vare stödet från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi kunnat investerar i nya kyl- och frysdiskar samt i en pantmaskin.
Med de nya kyl- och frysdiskarna minskar vi energiförbrukningen, vilket gynnar miljön. Att kunna erbjuda kunderna att panta och därmed återvinna burkar och flaskor, bidrar vi till en bättre miljö.
Stödet fick vi för att miska energiförbrukningen och bevara servicen på landsbygden.